Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.

Студентський профком

Первинна профспілкова організація студентів Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ

 

Це громадська організація студентів коледжу, основною метою якої є представництво, здійснення та захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів студентів. Наша організація входить у Профспілку працівників геології, геодезії та картографії України. Членом профспілки може стати будь-який студент коледжу, який визнає Статут Профспілки працівників геології, геодезії, картографії та регулярно сплачує профспілкові внески, незалежно від форми навчання і не є членом іншої Профспілки.

Профспілка допоможе провести роки студентського життя з користю, зробить його цікавим, заповнить вільний час різноманітними подіями; допоможе розвинути в собі лідерські якості, які обов’язково знадобляться у самостійному професійному житті.

 

        Голова студентського профкому            Заступник голови студентського профкому

    Ликова Наталія Миколаївна                             Мінакова Анна Олександрівна