Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.

Де продовжити навчання

Після закінчення коледжу ви можете продовжити навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» в одному із наступних навчальних закладів згідно напрямку підготовки:

Спеціальність «Фінанси і кредит»

 • Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ
 • Національний авіаційний університет
 • Київський Національний економічний університет
 • Київський Національний торговельно-економічний університет
 • Національна академія статистики, обліку та аудиту

Спеціальність «Геодезичні роботи і експлуатація геодезичного обладнання»

 • Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ
 • Національний авіаційний університет
 • Київський національний університет будівництва і архітектури
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Університет новітніх технологій

Спеціальність «Організація виробництва»

 • Національний авіаційний університет
 • Київський національний економічний університет
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • Національна академія статистики, обліку та аудиту

Спеціальність «Картографічні роботи»

 • Національний авіаційний університет
 • Київський національний університет будівництва і архітектури
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • Університет новітніх технологій

Спеціальність «Землевпорядкування»

 • Національний авіаційний університет
 • Київський Національний університет будівництва і архітектури
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • Університет новітніх технологій

Спеціальність «Організація перевезень і управління на автотранспорті»

 • Національний авіаційний університет
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • Національний транспортний університет

Спеціальність «Діловодство»

 • Національний авіаційний університет
 • Київський Національний університет культури і мистецтв
 • Державна Академія керівних кадрів культури і мистецтв
 • Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Спеціальність «Розробка програмного забезпечення»

 • Національний авіаційний університет
 • Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” 
 • Університет новітніх технологій