Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.

Бухгалтерські документи

Бухгалтерські документи.

Детальніше...

Батьківська турбота

«Рідному коледжу – батьківську турботу»

Детальніше...

70-річчя КТТ-КІТЗ НАУ

В 2014 році виповнилося 70 років з дня заснування Київського топографічного  технікуму (КТТ), нині Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування Національного Авіаційного університету (КІТЗ НАУ), одному з найвідоміших навчальних закладів України  та СНГ зі славетною історією.

Детальніше...

Історія коледжу

Історію нашого коледжу викладено у статті Сиротенка С.А. "Шлях довжиною в 70 років" (До ювілею Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету)". Переглянути статтю

Гуртожиток коледжу

Адреса гуртожитку № 2 КІТЗ НАУ:

03113 м. Київ, вул. Дружківська 6А
Тел: (044) 443-05-27, (044) 443-05-26
До гуртожитку можна доїхати наступними маршрутами:
Станція метро «Берестейська» або «Нивки», від метро 10 хв. пішки.

Детальніше...

Державні закупівлі

Річний план закупівель коледжу на 2015 рік.

Детальніше...

Положення про коледж

Загальні відомості про коледж, його мету та основні види діяльності, завдання, права та обов'язки, управління, органи громандського самоврядування, права та обов'язки директора, учасників навчально-виховного процесу, міжнародні зв'язки та зовнішньоекономічну діяльність і т.д.

Детальніше...