Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.

Власна електрокотельня

Шановні батьки студентів, студенти, викладачі, працівники
Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування

Адміністративна рада навчального закладу щиро дякує за надану Вами фінансову підтримку у вирішенні питання відновлення теплопостачання шляхом побудови своєї електрокотельні.

На даний час проектна документація знаходиться на завершальному етапі, обладнання та комплектуючі для побудови електрокотельні закуплені, в даний період ведуться підготовчі роботи до їх монтажу.

Адміністративна рада запевняє Вас, що опалення навчальних корпусів буде запущене в експлуатація до початку навчального 2015-2016 року.

З повагою, адміністративна рада КІТЗ НАУ

Акредитація бакалаврів

Коледж успішно пройшов акредитацію бакалаврів наступних напрямків підготовки:

  • геодезія, картографія та землеустрій;
  • фінанси і кредит.

З цієї нагоди у випускників молодших спеціалістів цих спеціальностей з’явилась впевненість у можливості продовжити навчання в рідному коледжі.

Вітаємо колектив викладачів та студентів!  Запрошуємо випускників для подальшого навчання!

Увага! Інформація для абітурієнтів коледжу та батьків!

Доводимо до Вашого відома, що після закінчення коледжу випускники мають право вступати до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації на базі диплому молодшого спеціаліста на ІІ або ІІІ курси без здачі ЗНО.

З повагою, директор коледжу Канава В.А.

Гранична вартість виготовлення документів про вищу освіту державного зразка

Оголошення!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. №193 "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка" та листа Міністерства освіти і науки України від 18.05.2015 р. №1/9 - 247, гранична вартість виготовлення документів про вищу освіту державного зразка не буде перевищувати двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 гривні).

Гапон С.І.