Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.

Перший випуск 2017 року спеціальності "Організація виробництва"

 І ось на порозі весна... А у нас перший випуск 2017 року, спеціальність "Організація виробництва" - майбутні менеджери !

Детальніше...

Співпраця циклової комісії суспільно-гуманітарних дисциплін КІТЗ НАУ з кафедрою української мови та культури НАУ

09 березня 2017р викладачі української літератури Слинько І.І., Максимчук В.Б. та студенти Касян Софія (ОВ-12), Боровик Кароліна (ЗВ-23) взяли участь у Круглому столі “Тарас Шевченко: вчора, сьогодні, завтра”. Захід відбувався в Національному авіаційному університеті і був організований кафедрою української мови та культури.

Детальніше...

ПЕРСПЕКТИВИ ФАХІВЦЯ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ

02 березня 2017 року відбулась зустріч студентів та викладачів кафедри документознавства Національного авіаційного університету та комісії суспільно-гуманітарних дисциплін Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ спеціальності «Інформаційна,бібліотечна та архівна справа» за спеціалізацією «Діловодство». Тема зустрічі:  "Перспективи фахівця-документознавця у сучасному інформаційному суспільстві".

Детальніше...

Профорієнтаційна робота комісії "Геодезії та землеустрою".

Профорієнтаційна робота комісії "Геодезії та землеустрою".

22 лютого була проведена проорієнтаційна робота в Великоолександрівській загальноосвітній школі, голова комісії Незгодою Л.І.

18 лютого Деньвідкритих дверей

Детальніше...

МІС І МІСТЕР КОЛЕДЖУ-2017

14 лютого улюблене свято студентів-День закоканих, День святого Валентина. Саме в цей день вирішили провести вже традиційний конкурс «Міс і містер коледжу».

Детальніше...

СТУДЕНТИ КОЛЕДЖУ – УЧАСНИКИ КОНКУРСУ ЧИТЦІВ

Кострубіцька Марина, студентка 2-го курсу спеціальності «Землевпорядкування», 22 лютого представляла коледж на конкурсі читців. Конкурс проходив у Меморіальному музеї Лесі Українки і був присвячений річниці від дня народження великої поетеси.

Детальніше...

СТУДЕНТСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ БОРЩ …

Цілий день в гуртожитку по «бездротовому телефону» передавалася інформація: «Завтра до нас приходять викладачі давати майстер-клас по приготуванню українського борщу та млинців.  Вимивалася кухня, йшла ретельна підготовка!

 

Детальніше...

ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ РОКИ, ЧЕРЕЗ ВІДСТАНІ…

4 лютого 2017 року відбулася традиційна зустріч випускників Київського топографічного технікуму, нині Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ.

Детальніше...