Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.

Профорієнтаційна робота комісії «Геодезії та землеустрою»

15 березня 2018 року в Бориспільському міськрайонному центрі зайнятості була проведена ярмарка професій. Голова комісії Незгода Л.І. та студентка групи ЗВ-33 Дьячкіна Т. провели профорієнтаційну роботу серед учнів 9-х та 11-х класів восьми Бориспільських та районних шкіл. Майбутніх абітурієнтів ознайомлено зі всіма спеціальностями коледжу та правилами вступу. Всі учні запрошені на дні відкритих дверей у коледж.

Детальніше...

Тиждень комісії «Землевпорядкування та картографії»

Тижні комісій стали традиційними методичними заходами в нашому коледжі. Вони дають можливість викладачам підвищити рівень кваліфікації та професійної компетентності, а студентам – показати свої знання, вміння, навички, а також поглибити знання з фахових дисциплін.

Детальніше...

Акредитація спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація: Організація виробництва).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України в Коледжі інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету з 13 по 15 березня 2018 року  працює акредитаційна комісія зі спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація: Організація виробництва).

Детальніше...

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03060101 Організація виробництва у Коледжі інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03060101 Організація виробництва у Коледжі інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету

Детальніше...

Запрошуємо на проект, зроблений студентами для студентів

Дорогі друзі, за участі студентів нашого коледжу буде відкрито ігрову платформу для відпочинку молоді у вільний від навчання та роботи час. Це буде унікальний та абсолютно новий проект, якого ви ще не бачили. Проект, в який вкладена душа!

Детальніше...

Тиждень комісії «Геодезії та землеустрою»

Згідно плану навчально-виховної роботи та до професійного свята  геодезії та картографії з 26 лютого по 2 березня 2018 р. був проведений тиждень геодезії.

Детальніше...

Вибори ректора Національного авіаційного університету

Вибори ректора Національного авіаційного університету

буде проведено 06 березня 2018 року

Час голосування: 9.00 – 15.00

Детальніше...

Для вступників 9 класу

Увага!

Для вступників 9 класу при подачі документів обов’язково потрібен паспорт у вигляді ІD-картки і витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання. (Без ІD-картки документи у 2018 році не приймаються).

Детальніше...