Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету
<center>Донець Наталія Василівна</center>
Донець Наталія Василівна
Завідувач відділення №1
Місце знаходження: ІІ корпус, каб. №221
Секретар відділення: Рябоконь Катерина Іванівна

Графік роботи:
Понеділок-четвер: 8:00-17:00
П’ятниця: 8:00-15:45
Обідня перерва: 12:00-12:45

Телефон/Факс: (044) 500-23-31

Головним завданням відділення №1 КІТЗ НАУ є забезпечення фундаментальності та високого рівня підготовки майбутніх геодезистів, землевпорядників та картографів із застосуванням комп’ютерних технологій у створенні цифрових топографічних карт, встановлення меж землекористувань.
Високий рівень кваліфікації педагогічного персоналу та тісний зв'язок навчального процесу з виробництвом дозволяє готувати фахівців, що є конкурентоспроможними на ринку праці.
Профіль фахівця – організація та управління проектування високоточних методів дослідження та вимірювання земної поверхні, цифрова обробка аеро- та космічних знімків, створення геоінформаційних систем кадастру з питань земель і нерухомості; реєстрація прав власності на земельні ділянки, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель; створення загально географічних, тематичних карт та атласів.

Необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців у цій сфері діяльності є незаперечною. Саме таких фахівців готує Коледж інформаційних технологій та землевпорядування Національного авіаційного університету.

Сьогодні контингент відділення складає 378 студентів денної форми навчання.

Навчальний процес здійснюється на базі обладнаних сучасними приладами лабораторій, комп'ютерних аудиторій та аудиторій цифрової обробки зображень. Практична підготовка студентів здійснюється з використанням цифрової фотограмметричної станції «Дельта», електронних тахеометрів та GPS приймачів.
На відділенні здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями:

Освітньо-кваліфікаційних рівень

Спеціальність

Термін навчання

"Молодший спеціаліст"

193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізація «Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання»

На базі 9 класів - 3 роки 7 місяців.
На базі 11 класів - 2 роки 7 місяців.

193»Геодезія та землеустрій», спеціалізація «Землевпорядкування»

На базі 9 класів - 3 роки 7 місяців.
На базі 11 класів - 2 роки 7 місяців.

193»Геодезія та землеустрій», спеціалізація «Картографічні роботи»

 На базі 9 класів - 3 роки 7 місяців.
На базі 11 класів - 2 роки 7 місяців.

"Бакалавр"

193 «Геодезія та землеустрій»

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" - 2 роки.