Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.

Співпраця циклової комісії суспільно-гуманітарних дисциплін КІТЗ НАУ з кафедрою української мови та культури НАУ

09 березня 2017р викладачі української літератури Слинько І.І., Максимчук В.Б. та студенти Касян Софія (ОВ-12), Боровик Кароліна (ЗВ-23) взяли участь у Круглому столі “Тарас Шевченко: вчора, сьогодні, завтра”. Захід відбувався в Національному авіаційному університеті і був організований кафедрою української мови та культури.

Детальніше...

ПЕРСПЕКТИВИ ФАХІВЦЯ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ

02 березня 2017 року відбулась зустріч студентів та викладачів кафедри документознавства Національного авіаційного університету та комісії суспільно-гуманітарних дисциплін Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ спеціальності «Інформаційна,бібліотечна та архівна справа» за спеціалізацією «Діловодство». Тема зустрічі:  "Перспективи фахівця-документознавця у сучасному інформаційному суспільстві".

Детальніше...

Профорієнтаційна робота комісії "Геодезії та землеустрою".

Профорієнтаційна робота комісії "Геодезії та землеустрою".

22 лютого була проведена проорієнтаційна робота в Великоолександрівській загальноосвітній школі, голова комісії Незгодою Л.І.

18 лютого Деньвідкритих дверей

Детальніше...

МІС І МІСТЕР КОЛЕДЖУ-2017

14 лютого улюблене свято студентів-День закоканих, День святого Валентина. Саме в цей день вирішили провести вже традиційний конкурс «Міс і містер коледжу».

Детальніше...

СТУДЕНТИ КОЛЕДЖУ – УЧАСНИКИ КОНКУРСУ ЧИТЦІВ

Кострубіцька Марина, студентка 2-го курсу спеціальності «Землевпорядкування», 22 лютого представляла коледж на конкурсі читців. Конкурс проходив у Меморіальному музеї Лесі Українки і був присвячений річниці від дня народження великої поетеси.

Детальніше...

СТУДЕНТСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ БОРЩ …

Цілий день в гуртожитку по «бездротовому телефону» передавалася інформація: «Завтра до нас приходять викладачі давати майстер-клас по приготуванню українського борщу та млинців.  Вимивалася кухня, йшла ретельна підготовка!

 

Детальніше...

ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ РОКИ, ЧЕРЕЗ ВІДСТАНІ…

4 лютого 2017 року відбулася традиційна зустріч випускників Київського топографічного технікуму, нині Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ.

Детальніше...

ВИХОВНА РОБОТА КОМІСІЇ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

З метою естетичного виховання в останній день січня 60 студентів коледжу (до речі представники усіх відділень!) з головою комісії суспільно-гуманітарних дисциплін Богінською А. П. та викладачами Максимчук В. Б. і Ялдак І. М. переглянули дипломну виставу студентів Київського національного театру, кіно і телебачення  ім. Капренка-Карого. 

Детальніше...