Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.

СТУДЕНТИ КОЛЕДЖУ – УЧАСНИКИ КОНКУРСУ ЧИТЦІВ

Кострубіцька Марина, студентка 2-го курсу спеціальності «Землевпорядкування», 22 лютого представляла коледж на конкурсі читців. Конкурс проходив у Меморіальному музеї Лесі Українки і був присвячений річниці від дня народження великої поетеси.

Детальніше...

СТУДЕНТСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ БОРЩ …

Цілий день в гуртожитку по «бездротовому телефону» передавалася інформація: «Завтра до нас приходять викладачі давати майстер-клас по приготуванню українського борщу та млинців.  Вимивалася кухня, йшла ретельна підготовка!

 

Детальніше...

ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ РОКИ, ЧЕРЕЗ ВІДСТАНІ…

4 лютого 2017 року відбулася традиційна зустріч випускників Київського топографічного технікуму, нині Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ.

Детальніше...

ВИХОВНА РОБОТА КОМІСІЇ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

З метою естетичного виховання в останній день січня 60 студентів коледжу (до речі представники усіх відділень!) з головою комісії суспільно-гуманітарних дисциплін Богінською А. П. та викладачами Максимчук В. Б. і Ялдак І. М. переглянули дипломну виставу студентів Київського національного театру, кіно і телебачення  ім. Капренка-Карого. 

Детальніше...

Органи самоврядування про призначення стипендій

ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ

КОЛЕДЖУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

 НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №2

 

Детальніше...

Акредитаційна експертиза спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

Відповідно до пункту 4 «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» і наказу Міністерства освіти і науки України  №368-А від 13.12.2016 р. безпосередньо у коледжі з 19 по 21 грудня 2016 року проводиться чергова акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит». 

Детальніше...

Завершився перший етап конкурсу «Міс і Містер Коледжу» !

Завершився перший етап конкурсу «Міс і Містер Коледжу» !

За результатами онлайн-голосування  до другого етапу конкурсу проходять:

Детальніше...

Ярмарка професій в м. Вишневе.

23 листопада у місті Вишневе проводилась ярмарка професій, у якій брали участь викладачі Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування  НАУ. 

Детальніше...